15 av 22 mål uppfyllda
  • LJUSBLÅ = Arbete ej påbörjat
  • GUL = Arbete pågår
  • MÖRKBLÅ = Målet är uppnått

Klimat & kretslopp

Val och produktion av foder

På gård

Slakt och förädling

Handel & Foodservice

Lättkommunicerad fakta