Vårt uppdrag är att skapa en ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka områdena Klimat & kretslopp, Foodservice, Rätt sortering & köttkvalitet.

Handlingsplanernas styrgrupp

Vårt uppdrag

Vår vision

Kött från Sverige bidrar till världens hållbarhet

Vår mission

Vi vill bidra till en mer hållbar värld

Vår strategi

Vi skapar en mätbar förändring genom att dela upp våra tre fokusområden i 48 delmål