Filarkiv

Klimat & kretslopp

Val och produktion av foder

På gård

Slakt och förädling

Handel & Foodservice

Lättkommunicerad fakta

Foodservice

Offentlig sektor

  • 100% svenskt kött och chark
  • 10 nya gris- och nötrecept
  • Förbättra och förenkla upphandlingen av svenskt kött
  • Fungerande uppföljning av andelen svenskt kött
  • Skapa konceptmenyer för skolor
  • Information om svenskt kött till kostchefer

Privat sektor