3 av 14 mål uppfyllda
  • LJUSBLÅ = Arbete ej påbörjat
  • GUL = Arbete pågår
  • MÖRKBLÅ = Målet är uppnått

Foodservice

Offentlig sektor

Privat sektor