0 av 13 mål uppfyllda
  • LJUSBLÅ = Arbete ej påbörjat
  • GUL = Arbete pågår
  • MÖRKBLÅ = Målet är uppnått

Rätt sortering & Köttkvalitet

Bättre kvalitet på svenskt griskött

Bättre kvalitet på svenskt nötkött

Bättre kvalitet på svenskt lammkött